Crònica de les Festes 2022 (Filà Ligeros)
Crònica de les Festes 2020 NO ESCRITES (Filà Ligeros)
Crònica de les Festes 2019 (Filà Ligeros)
Crònica de les Festes 2018 (Filà Ligeros)
Crònica de les Festes 2017 (Filà Ligeros)
Crònica de les Festes 2016 (Filà Ligeros)
Crònica de les Festes 2015 (Filà Ligeros)
     Crònica de les Festes 2014 (Filà Ligeros)
     Crònica de les Festes 2013 (Filà Ligeros) *Mig
     Crònica de les Festes 2012 (Filà Ligeros)
     Crònica de les Festes 2011 (Filà Ligeros)
     Crònica de les Festes 2010 (Filà Ligeros)
     Crònica de les Festes 2009 (Filà Ligeros)
     Crònica de les Festes 2008 (Filà Ligeros)
     Crònica de les Festes 2007 (Filà Ligeros) *Capità
     Crònica de les Festes 2006 (Filà Ligeros) *Alferes
     Crònica de les Festes 2005 (Filà Ligeros)
     Crònica de les Festes 2004 (Filà Ligeros)
     Crònica de les Festes 2003 (Filà Ligeros)